Placeholder image
วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566


สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดงาน วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด”
ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom conference Meeting จากห้องส่งส่วนกลาง กรมพัฒนาที่ดิน
ถ่ายทอดสดไปยัง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ และ Facebook live กรมพัฒนาที่ดิน มีสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดสด
โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน หมอดินอาสาทุกพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 7,700 คน
โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้บริหารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ และหมอดินอาสา ร่วมงานจำนวน 200 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image