Placeholder image
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดิน ณ งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2566


ให้บริการสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด. , น้ำหมักชีวภาพ โดยตั้งอยู่บริเวณบูธของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานมีระหว่างวันที่ 5 ∽ 16 มกราคม 2566
ณ บริเวณสนามหลังศาลากลาง ตรงข้ามสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกาชาด ตักไข่การกุศลของรางวัลมากมาย สินค้าพื้นเมือง มหกรรมเฟอร์นิเจอร์ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าครัวเรือน เครื่องแต่งกาย สินค้าหัตถกรรม สวนสนุกระดับประเทศ และมหกรรมคอนเสิร์ต

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image