Placeholder image
ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง


นายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะฯ
ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยแม่เกี๋ยง และมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่ จำนวน 69 ถุง มอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 17 ตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำริบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมงาน 150 ราย

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image