Placeholder image
สพด.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566


นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image