Placeholder image
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในโครงการ ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ บ้านกลาง หมู่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image