Placeholder image
สพด.เชียงใหม่ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละประจำปี 2567


นายนิลภัทร คงพ่วง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละประจำปี 2567 ประกอบพิธี ถวายสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ
ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image