Placeholder image
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา


นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
นางกมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ และหมอดินอาสาอำเภอเมืองเชียงใหม่
ร่วมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ จุดเรียนรู้รวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image